Výroční valná hromada 2016

3. prosince 2016 od 16 hodin se konala výroční valná hromada SDH Pstruží

  • Počet členů k 3. 12. 2016 – 66 členů (62 dospělých, 4 mladí hači)
  • Počet účastníků výroční valné hromady – 43 členů, 4 mladí hasiči, 3 hosté
  • Výroční valná hromada je usnášení schopná

Z výborů odchází

  • Jednatel Monika Daniehlová
  • Zástupce velitele Radim Běčák

Do výboru přichází:

  • Jednatele Denisu Milatovou
  • Zástupce velitele Víta Běčáka

Seznam oceněných členů SDH Pstruží na VVH
konané 3. 12. 2016

Medaile za věrnost 10 let:
Andrea Běčáková

Stužka za věrnost 20 let:
Libor Běčák

Čestné uznání SDH:
Monika Danihelová
Pavel Zápalka

Čestné uznání OSH – FM:
Monika Petrovičová
Denisa Milatová

Medaile za příkladnou práci:
Zdenek Štefek
Monika Kanioková
Radim Běčák
Vít Běčák
Petr Krkoška

Medaile za zásluhy:
Jaroslav Kokeš

Medaile svatého Floriána:
Daniel Běčák
Roman Milata