Provoz kotlů na tuhá paliva. Přehled zákonných povinností

Skoro každý má doma nějaký ten kotel nebo krb na pevná paliva. S jejich provozem a údržbou je spojena řada zákonných povinností, ve kterých není jednoduché se vyznat. Následující text si proto klade za cíl přinést přehledné všeobecné informace týkající se problematiky provozu a údržby spotřebičů na pevná paliva do výkonu 50 kW (tj. běžné domácí kotle, krby a kamna).

Komíny

Následující informace jsou pouze přehledové a záměrně zjednodušující. Vycházejí ze zákona č. 320/2015 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb. Pro podrobnější informace je nutné prostudovat tyto předpisy. Za přestupek týkající se provozování spalinové cesty v rozporu s ustanovením zákona o požární ochraně lze fyzické osobě uložit pokutu až 10 000,- Kč.

1. Čištění komína

Místo pojmu komín by se měl používat přesnější výraz spalinová cesta, která zahrnuje i troubu pro napojení kamen na svislý komín. Čištění lze provádět svépomocí, a to nejméně 2x ročně při sezónním provozu, 3x ročně při celoročním provozu.

2. Kontrola komína

Kontrolu spalinových cest může provádět pouze kominík (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví). Kontrola musí být provedena nejméně 1x ročně, u staveb pro rodinnou rekreaci stačí 1x za dva roky. Kominík má za povinnost před kontrolou komín i vyčistit a musí vydat doklad o kontrole, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů. Kominíka můžete najít a kontaktovat například prostřednictvím webu Společenstva kominíků ČR, nebo Moravského kominického společenstva.

3. Revize komína

Revize spalinové cesty se provádí pouze při zprovoznění nového komína nebo při obdobných specifických příležitostech, jako je např. změna druhu paliva, připojení do dlouho nepoužívaného komína, po požáru sazí, apod. Pozor: revizi může provádět pouze držitel profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinové cesty, tedy ne libovolný kominík! To, jestli má váš kominík příslušnou kvalifikaci, si můžete ověřit na stránkách Hasičského záchranného sboru.

Kotle na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. přináší od roku 2016 novou povinnost provádět revize kotlůna tuhá paliva, a to 1x za dva roky. Tato povinnost se vztahuje pouze na kotle sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

První revize musí být provedena do konce roku 2016. Revizi může provádět pouze topenář proškolený výrobcem daného kotle. Zde je seznam revizních techniků pro některé známé výrobce:

Pokud provozovatel kotle nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000,- Kč (u podnikatelů až 50 000,- Kč).