MH Hasicí přístroje

Nejčastěji se setkáváme s přenosnými hasícími přístroji. Ty jsou však vhodné pouze na začínající požár. Na velké požáry jsou hasící přístroje nedostatečně účinné. Navíc omezený dostřik hasicích přístrojů vyžaduje vedení zásahu v bezprostřední blízkosti ohně a to je při velkém požáru příliš nebezpečné. Pokud je doma některý z rodičů nebo starších sourozenců, nech  použití hasicích přístrojů vždy na nich.

Obrázek Vhodné Nevhodné
Benzín,
nafta,
olej
1.  PHP práškový, prášek
2. pěna, PHP pěnový
1. voda , PHP vodní
2. tlumice
Elektrický rozvaděč 
pod proudem
1. PHP CO2 – „sněhový“, sníh
2. PHP práškový, prášek
1. voda, PHP vodní
2. tlumice
3. pěna, PHP pěnový
Knihy, archívy 1. PHP práškový, prášek 1. PHP CO2 – „sněhový“ ,sníh
2. tlumice
Sypké látky,
volně ložené hobliny
1. voda, PHP vodní
2. písek, škvára, hlína
3. pěna, PHP pěnový
1. PHP CO2 – „sněhový“, sníh
2. PHP práškový, prášek
Jemná mechanika,
video, počítače
1. PHP CO2 – „sněhový“, sníh 1. voda, PHP vodní
2. písek, škvára, hlína
3. pěna. PHP pěnový
4. PHP práškový, prášek